Openingstijden Clubhuis

Vanaf heden is op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur het clubhuis en bijbehorend viswater toegankelijk, bestuurslid Ron is dan aanwezig en onder zijn begeleiding kan bijvoorbeeld de jeugd vissen in de visvijver (oude ijsbaan), ook is het plan om wat andere leuke dingen te organiseren en zijn wensen of ideeën welkom. 

Lees meer »

Avond viscompetitie

Alweer voor het 28e seizoen organiseren we de AVOND VISCOMPETITIE, (inschrijving is inmiddels gesloten). Het is weer zover maak de hengel maar weer bedrijfsklaar want begin juli gaan we weer starten met de jaarlijkse viscompetitie. We verzamelen direct aan de waterkant en je hoort op tijd waar gevist wordt. Ter plaatse loot je de visplek en na de toeter vissen we 60 minuten; na de pauze, waarin uiteraard weer koffie, wederom 60 minuten vissen. De prijsuitreiking is op het terras van de organisator. We gaan weer 6 keer vissen waarvan voor de eindrangschikking de 4 beste resultaten meetellen. De winnaar ontvangt aan het eind van het seizoen de fel begeerde wisselbokaal.                   

Lees meer »

Clubhuis blijft

Vrijdag 6 mei 2022 is er een overleg geweest tussen de gemeente en 2 leden van het bestuur aangaande ons clubhuis op "de Terp". Het clubhuis wat is verworven met inzet van o.a. wijlen Rob de Graaf en Marjon Roelofs stond op de nominatie om gesloopt te worden hetgeen bekend was bij het bestuur door inzage van "oude" communicatie met de gemeente. Daarop is gereageerd en om een overleg gevraagd wat dus gisteren heeft plaats gevonden. De omgeving rond het clubhuis staat op de nominatie om te worden heringedeeld zoals dat met een mooi woord heet en het clubhuis maakt daar deel van uit. Het overleg van gisteren was de eerste aangaande de herindeling en we zijn al zover gekomen tijdens het overleg dat het clubhuis NIET gesloopt hoeft te worden, mag blijven staan en dus ook in handen blijft van HSV Hollands Kroon, wat ons betreft erg goed nieuws. De plannen van het huidige bestuur om het clubhuis nu ook functioneel te gaan gebruiken kunnen derhalve stap voor stap doorgang vinden. Er komen meer gesprekken aangaande de herindeling van het gebied maar het clubhuis zal daar steeds deel van uitmaken, wordt vervolgd.........

Lees meer »

Controles

Gisteren 4 mei 2022 heeft Bestuurslid/Controleur Ron Vogelzang een controle ronde gedaan langs de wateren van HSV Hollands Kroon, in totaal heeft hij 15 vissers gecontroleerd en helaas waren er toch weer 2 die niet de benodigde documenten hadden. Ron heeft deze mensen een eenmalige waarschuwing gegeven en het verzoek om de vergunning alsnog aan te vragen. 

Lees meer »

Nieuwe website online

Op 3 mei 2022 is de nieuwe website online gegaan, we hebben uiteindelijk overeenstemming kunnen bereiken met de "oude" webdesigner en derhalve is alles vanaf vandaag weer actueel en kan weer bijgehouden worden op hsv-hollandskroon.nl

Lees meer »

Bestuur

Beste leden, zoals jullie zien is er het nodige aan de hand op bestuursniveau (zie de kop "over ons"), eind vorig jaar heeft wijlen Rob de Graaf aan de huidige voorzitter gevraagd om het bestuur te ondersteunen en na dat moment is alles in een stroomversnelling geraakt. Rob werd onverwacht ziek en is ons helaas ontvallen zoals jullie weten waarna naast de nieuwe interim voorzitter alleen Marjon, Joop en Sam overbleven, Met inzet van Marjon werd een aanvulling gevonden in een nieuwe interim secretaris, Alex van der Velden. Kort daarna heeft Sam zijn bestuursfunctie neergelegd en daarvoor in de plaats is Ron Vogelzang gekomen. Inmiddels is er met de huidige setting dus een compleet bestuur echter grotendeels zijn deze mensen interim en nog niet formeel door de leden gekozen. Of het huidige bestuur aanblijft in deze hoedanigheid hangt naast dat ze aan elkaar moeten wennen vooral af van de leden en de jaarvergadering.

Lees meer »

Website

Beste leden, de bestaande website https://hsv-hollandskroon.nl/ wordt door omstandigheden niet meer bijgehouden of geactualiseerd, zaken als (te) hoge kosten en een voor ons erg ingewikkeld beheer platform hebben bijgedragen aan deze keuze. Wijlen Rob de Graaf was hier vorig jaar ook al mee bezig vanwege dezelfde redenen. Helaas is de medewerking van de bestaande webdesigner als lastig te omschrijven en derhalve zijn we genoodzaakt tot het kiezen van deze "tussen" oplossing simpelweg omdat we een verhuis token nodig hebben om de website deugdelijk over te kunnen zetten en die krijgen we vooralsnog niet. We willen de leden echter wel blijven informeren, het is daarom aan te bevelen om de voorlopige domeinnaam https://hsv-hollandskroon.jouwweb.nl/ te gebruiken op dit moment.

Lees meer »

Jaar/ledenvergadering

Er komen vragen binnen wanneer de ledenvergadering gaat plaatsvinden en terecht. We willen dit zo snel mogelijk organiseren echter gaan dingen niet allemaal zoals we zouden willen. Sinds het wegvallen van Rob de Graaf is er een enorm gat gekomen in veel zaken waar alleen hij toegang toe had en van wist en het kost simpelweg (veel) tijd om alles weer op gang te krijgen. Een mooi voorbeeld was de toegang tot de betaalrekening bij de bank, dit alleen heeft al maanden geduurd voordat we het opgelost hadden. Verder lopen er zaken met de gemeente, de provincie en SVN, etc. We hebben dus (nog) niet alle antwoorden die gesteld zouden kunnen worden tijdens een ledenvergadering en daarom is het plan om de ledenvergadering in het najaar van 2022 te laten plaatsvinden. 

Lees meer »