Algemene voorwaarden;

De houder van de vispas dient zich bij het vissen in de wateren van HSV Hollands Kroon en de overige door Sportvisserij Nederland "ingebrachte" wateren te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels.

Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke toestemming (vergunning) te vissen en is in overtreding op de Visserijwet van 1963.

Wanneer men de algemene voorwaarden niet in acht neemt tijdens het vissen in de breedste zin van het woord loopt u het risico op een boete en/of vervolging.