Aanvraag lidmaatschap van de Hengelsportvereniging Hollands Kroon.

Wilt u graag in de wateren vissen waarvan wij het sportvisrecht bezitten zoals de gehele polder van de Wieringermeer, Het Waard en Groetkanaal, de Westfriese vaart, het Amstelmeerkanaal (Randkanaal) en het Amstelmeer dan kunt u hiervoor een Vispas verkrijgen, deze Vispas is tevens het bewijs van lidmaatschap van onze vereniging, vergunningen zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december, zonder opzegging voor 1 oktober van het betreffende jaar wordt het lidmaatschap jaarlijks met 1 jaar verlengd. De verkregen vergunning is uitsluitend geldig met de bijbehorende lijst van viswateren en voorwaarden van de vereniging.

Voor het verkrijgen van deze vergunning dient u het aanmelding formulier op deze website te gebruiken en het verschuldigde bedrag op onderstaande rekening over te maken.  

Na ontvangst van de betaling op de hieronder vermelde bankrekening zal de vergunning worden toegezonden. Bij afhalen van een Vispas/vergunning aan het secretariaat wordt geen contant geld meer aangenomen, betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden door middel van een pinapparaat welke op het secretariaat aanwezig is. Bij opsturen van een vergunning wordt altijd € 2,50 extra in rekening gebracht. Afhalen is alleen mogelijk na telefonische afspraak.

Het bankrekeningnummer van de HSV-HK is: NL16 INGB 0005 8311 78

Bij aanmelden voor het lidmaatschap/Vispas, dient men zelf zorg te dragen voor betaling van de verschuldigde contributie, de daaropvolgende jaren kunt u ons machtigen tot het automatisch innen van de contributie, zonder machtiging betaald u € 6,50 extra aan administratiekosten.

Let op, machtigingen voor automatische incasso ingekomen na 1 oktober worden pas in het jaar na het volgende jaar toegepast.

Bent u reeds lid bij een andere  vereniging dan kunt u de dubbele afdracht terugvragen bij Sportvisserij Nederland, klik op de link hiernaast. DUBBELE AFDRACHT en volg de aanwijzingen op. 

Let op meevis-vergunningen uitgegeven door Sportvisserij Nederland zijn op de wateren van HSV-Hollanskroon niet geldig.

Product Prijs
Nieuw lid incl. inschrijfgeld en portokosten € 44,00
Jeugd tot 14 jaar € 24,50
Jeugdvergunning € 10,00
3 dagen vergunning (verzenden + € 2,50) € 12,50 (porto + € 2,50)
Derde hengel vergunning € 25,00
Nachtvis vergunning € 12,50
Opsturen lijst van viswateren € 5,00