Aanvraag lidmaatschap van de Hengelsportvereniging Hollands Kroon.

Wilt u graag in de wateren vissen waarvan wij het sportvisrecht bezitten zoals de gehele polder van de Wieringermeer, het Waard en Groetkanaal, de Westfriese vaart, het Amstelmeerkanaal (Randkanaal) en het Amstelmeer dan kunt u hiervoor een Vispas verkrijgen, deze Vispas is tevens het bewijs van lidmaatschap van onze vereniging, vergunningen zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december, zonder opzegging voor 1 oktober van het betreffende jaar wordt het lidmaatschap jaarlijks met 1 jaar verlengd. De verkregen vergunning is uitsluitend geldig met de bijbehorende lijst van viswateren en voorwaarden van de vereniging.

Voor het verkrijgen van deze vergunning kunt u de link gebruiken "direct online je vispas bestellen" en het verschuldigde bedrag op onderstaande rekening over maken.  

Na ontvangst van de betaling op de hieronder vermelde bankrekening zal de vergunning worden toegezonden. Betalingen kunnen ook contant gedaan worden of door middel van een pinapparaat welke op het secretariaat aanwezig is. Bij opsturen van een vergunning wordt altijd € 2,50 extra in rekening gebracht. Afhalen is alleen mogelijk na telefonische afspraak.

Het bankrekeningnummer van de HSV-HK is: NL16 INGB 0005 8311 78

Bij aanmelden voor het lidmaatschap/Vispas, dient men zelf zorg te dragen voor betaling van de verschuldigde contributie, de daaropvolgende jaren kunt u ons machtigen tot het automatisch innen van de contributie, zonder machtiging betaald u € 6,50 extra aan administratiekosten.

Let op, machtigingen voor automatische incasso ingekomen na 1 oktober worden pas in het jaar na het volgende jaar toegepast.

Bent u reeds lid bij een andere  vereniging dan kunt u de dubbele afdracht terugvragen bij Sportvisserij Nederland, klik op de link hiernaast. DUBBELE AFDRACHT en volg de aanwijzingen op. 

Prijs
Nieuw lid (1e jaar) € 45,50
Lid (met automatische incasso) € 39,00
Lid (zonder automatische incasso) € 44,00
Nieuw jeugdlid (tot 14 jaar) (1e jaar) € 18,50
Jeugdlid (met automatische incasso) € 12,00
Jeugdlid (zonder automatische incasso) € 17,00
Derde hengel (alleen geldig voor wateren HSV HK) € 25,00
Nachtvis vergunning (alleen geldig voor wateren HSV HK) € 12,50
Opsturen lijst met viswateren € 5,00
3 dagen vergunning voor wateren HSV HK (incl. opsturen) € 15,00
Lid HSV HK (als 2e vereniging) € 24,00
Lid HSV HK (als 2e vereniging) met automatische incasso € 17,50
Lid HSV HK (als 2e vereniging) zonder automatische incasso € 22,50