Drie dagen vergunning

Let op, u dient uiterlijk 3 dagen voor het ingaan van de vergunning deze te hebben betaald als u deze heeft besteld via de website.

Een drie dagen vergunning is uitsluitend geldig in de wateren waarvan HSV Hollands Kroon het visrecht bezit.

Deze vergunning kunt u ook kopen bij Camping het Loze vissertje, Ewijcksvaart 25 te Anna Paulowna.

Deze vergunning kost € 12,50. Inclusief verzending kost deze € 15,00.

Bij bestellen vul dan de datum waarop deze geldig moet zijn nauwkeurig in.
Na ontvangst van de betaling en het ingevulde formulier krijgt u deze terstond toegestuurd.

Verschuldigde bedragen overmaken naar bankrekening NL16 INGB 0005 8311 78 t.n.v. HSV-Hollands Kroon

Product Prijs
Nieuw lid incl. inschrijfgeld en portokosten € 44,00
Jeugd tot 14 jaar € 24,50
Jeugdvergunning € 10,00
3 dagen vergunning (verzenden + € 2,50) € 12,50 (porto + € 2,50)
Derde hengel vergunning € 25,00
Nachtvis vergunning € 12,50
Opsturen lijst van viswateren € 5,00