Drie dagen vergunning

Let op, u dient uiterlijk 3 dagen voor het ingaan van de vergunning deze te hebben betaald als u deze heeft besteld via de website.

Een drie dagen vergunning is uitsluitend geldig in de wateren waarvan HSV Hollands Kroon het visrecht bezit.

Deze vergunning kost € 12,50. Inclusief verzending kost deze € 15,00.

Bij bestellen vul dan de datum waarop deze geldig moet zijn nauwkeurig in.
Na ontvangst van de betaling en het ingevulde formulier krijgt u deze terstond toegestuurd.

Verschuldigde bedragen overmaken naar bankrekening NL16 INGB 0005 8311 78 t.n.v. HSV-Hollands Kroon

Prijs
Nieuw lid (1e jaar) € 45,50
Lid (met automatische incasso) € 39,00
Lid (zonder automatische incasso) € 44,50
Nieuw jeugdlid (tot 14 jaar) (1e jaar) € 18,50
Jeugdlid (met automatische incasso) € 12,00
Jeugdlid (zonder automatische incasso) € 17,00
Derde hengel (alleen geldig voor wateren HSV HK) € 25,00
Nachtvis vergunning (alleen geldig voor wateren HSV HK) € 12,50
Opsturen lijst met viswateren € 5,00
3 dagen vergunning voor wateren HSV HK (incl. opsturen) € 15,00
Lid HSV HK (als 2e vereniging) € 24,50
Lid HSV HK (als 2e vereniging) met automatische incasso € 17,50
Lid HSV HK (als 2e vereniging) zonder automatische incasso € 22,50