Nachtvissen

Deze vergunning is uitsluitend verkrijgbaar voor leden.

De nachtvis vergunning is uitsluitend geldig in de wateren waarvan HSV Hollands Kroon het visrecht bezit.
De kosten van deze vergunning bedraagt € 12,50 en is te verkrijgen op het secretariaat of kan worden toegezonden, bij toezending wordt € 2,50 extra in rekening gebracht.

Na ontvangst of bijschrijving van het verschuldigde bedrag krijgt u de pas toegezonden of kunt u hem ophalen.

Verschuldigde bedragen graag overmaken naar bankrekening NL16 INGB 0005 8311 78 ten name van HSV Hollands Kroon.

Let op!! de hologram sticker van Sportvisserij Nederland is niet geldig op de wateren van HSV-HK

Prijs
Nieuw lid (1e jaar) € 45,50
Lid (met automatische incasso) € 39,00
Lid (zonder automatische incasso) € 44,00
Nieuw jeugdlid (tot 14 jaar) (1e jaar) € 18,50
Jeugdlid (met automatische incasso) € 12,00
Jeugdlid (zonder automatische incasso) € 17,00
Derde hengel (alleen geldig voor wateren HSV HK) € 25,00
Nachtvis vergunning (alleen geldig voor wateren HSV HK) € 12,50
Opsturen lijst met viswateren € 5,00
3 dagen vergunning voor wateren HSV HK (incl. opsturen) € 15,00
Lid HSV HK (als 2e vereniging) € 24,00
Lid HSV HK (als 2e vereniging) met automatische incasso € 17,50
Lid HSV HK (als 2e vereniging) zonder automatische incasso € 22,50