Overtredingen:

Tegenwoordig worden er door onze controleurs, de politie en BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) steeds meer controles uitgeoefend op naleving van de Visserijwet. Laat het niet zover komen immers voor een klein bedrag bent u lid van onze visvereniging en kunt u met een gerust hart vissen. Dat de boetes behoorlijk kunnen oplopen blijkt uit bijgevoegd overzicht per 01-03-2022. Bijna alle boetes worden jaarlijks verhoogd.

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 01-03-2022 (zie link).

Bovenop de boete komt altijd € 9 administratiekosten.

De sportvisserij kent eenvoudige regels die voor een ieder zonder inspanning na te leven zijn, daarnaast zijn respect voor de controleur, een schone visplek en de vis weer gezond terug in het water eigenlijk vanzelfsprekende zaken, doe er aan mee zodat het voor jezelf en de andere sportvissers ten alle tijde leuk blijft om je hobby/sport te kunnen blijven uitoefenen.