Viswater:

Hier vind u een beknopt overzicht van de wateren waar hengelsportvereninging Hollands Kroon de sportvisrechten van heeft. Onze wateren kenmerken zich door veel ruimte, wijdse uitzichten, rust en "altijd" plek. De visstand op onze wateren is goed te noemen, er zit veel kleine vis maar zeker ook vis van significante formaten, de vis is gezond en sterk.

 

Amstelmeer:

Het meer is ongeveer 600 ha groot met een gemiddelde diepte van 2 tot 4 meter. De bodem bestaat voornamelijk uit zand en slib. De wateren Balgzandkanaal, van Ewijcksvaart en het Waardkanaal komen uit op het meer wat ook weer veelzijdige mogelijkheden bied voor sportvissers. In het meer zijn veel vissoorten te vinden die ook in andere meren van Nederland te vinden zijn. Zo kun je vissen op brasem, blankvoorn, bliek, en karper. Voor de roofvisser is het goed vissen op snoek, snoekbaars en baars.

Haven van Middenmeer:

De haven van Middenmeer is een kleine haven grenzend aan de Westfriesevaart en de Wieringerwerfvaart, het water bevat een rijke visstand met veel kleine vis en vooral baars. Het vissen is alleen mogelijk vanaf één zijde of met een boot. Er is een trailer-helling aanwezig. Het vissen op roofvis en vanaf de aanlegsteigers is niet toegestaan. Met ingang van 1 januari 2019 mag in de haven alleen door leden van onze vereniging gevist worden.

Oversteek Waard en Groetkanaal:

De oversteek van het Groetkaaal naar het Waardkanaal is zeer ruim en goed bevisbaar vanaf de kant maar zeker ook met een bootje. Het water kent veel varierende dieptes, 1-4 meter. Er zijn diverse van de kant af bevisbare stekken en ook hier worden mooie vangsten van Karper en snoekbaars gemeld. Gevist mag er alleen worden door leden van de HSV Hollands Kroon.

Westfriese Vaart:

De Westfriese vaart loopt vanaf Medemblik tot aan de sluis bij de oversteek van het Waard en Groetkanaal, de lengte van het kanaal is totaal 14,5 kilometer, het is verdeeld in drie delen, vanaf Medemblik tot aan de Hoornse brug ,vanaf deze tot aan Middenmeer en vervolgens van Middenmeer tot aan de oversteek van het Waard en Groetkanaal. Het kanaal wordt voornamelijk bevaren door de pleziervaart welke bij het begin en aan het eind door een sluis moeten om in of uit de Wieringermeer te kunnen komen. Het water staat bekend als een goed wedstrijdwater het heeft een groot bestand aan snoek, karper en brasem en vele andere soorten. Op dit water mogen alleen leden van Hollands Kroon vissen.

Waardkanaal:

Het Waardkanaal is een Boezemwater in de Wieringermeerpolder en is van oudsher een kweek en opgroeiwater. Het kanaal begint bij de oversteek naar het Groetkanaal en eindigt in het Amstelmeer. Het Waardkanaal is tien km lang en loopt door het dorp Nieuwesluis.
Het kanaal heeft een zeer goede visstand en is vooral in trek bij karper vissers. Het vissen vanaf de kant is niet altijd makkelijk maar er zijn wel degelijk goede stekken te vinden. Vissen vanuit de boot is geen enkel probleem. Ook op dit water mogen alleen onze leden vissen.

Den Oeverse Vaart:

De Den Oeverse vaart is ongeveer 12 km lang met een vrij hoog zoutgehalte, het loopt vanaf Slootdorp tot aan de Stontelersluis. Het water is goed bevisbaar vanaf de kant, de visstand is zeer goed te noemen en bevat de gebruikelijke hoofdsoorten zoals in bijna de hele Wieringermeer polder, Snoek, Snoekbaars, grote brasem, schubkarper en andere soorten.

Het Groetkanaal:

Het Groetkanaal 3,76 km lang en omgeven door brede rietkragen het water is voornamelijk te bevissen vanuit bootjes, slechts op een enkele plaats is het water vanaf de kant te bevissen. De visstand en de soorten zijn gelijk aan het Waard kanaal. Gevist mag er alleen worden door leden van de HSV Hollands Kroon.

Amstelmeerkanaal:

Het 10 km lange kanaal loopt van de Stonteler naar de Haven van de Haukes, het is voornamelijk een inlaatkanaal voor water uit het IJsselmeer, het water kronkelt grotendeels door akkerland en is een mooi natuurgebied. Vissen is beperkt mogelijk, vanaf de kant maar zeker met een boot, grote schubkarpers liggen hier op u te wachten, Gevist mag er alleen worden door leden van de HSV Hollands Kroon.

Wieringerwerfvaart:

Deze vaart loopt vanaf de brug bij de haven van Middenmeer richting Wieringerwerf. Aan het eind wordt dit water afgesloten door een dam. Op dit water gelden dezelfde bepalingen als in de haven van Middenmeer “er mag niet" op roofvis gevist worden, het vissen vanuit bootjes is m.i.v. 1 januari 2019  ook niet toegestaan, het vissen of betreden van de bedrijven terreinen is zonder schriftelijke toestemming eveneens niet toegestaan.

Middenmeer:

In deze watertjes ook wel de S vijvers genoemd, mag alleen gevist worden met een schriftelijke toestemming uitgegeven door HSVHK of door leden van de vereniging .