Derde hengel

Deze vergunning is uitsluitend verkrijgbaar voor leden

De derde hengel visvergunning van HSV Hollands Kroon is uitsluitend geldig in de wateren waarvan HSV Hollands Kroon het visrecht bezit.
Deze kost € 25,00 en is te verkrijgen op het secretariaat, bij toezending wordt € 2,50 extra in rekening gebracht.

Let op!! de hologram sticker van Sportvisserij Nederland is niet geldig op de wateren van HSVHollands Kroon

Let op!! voor deze vergunning is een pasfoto vereist, u kunt deze per mail aan ons doen toekomen of langs brengen bij het secretariaat.

Na bijschrijving van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening wordt de vergunning aan u toegezonden.

Verschuldigde bedragen overmaken naar bankrekening NL16 INGB 0005 8311 78 ten name van HSV Hollands Kroon.

Product Prijs
Nieuw lid incl. inschrijfgeld en portokosten € 44,00
Jeugd tot 14 jaar € 24,50
Jeugdvergunning € 10,00
3 dagen vergunning (verzenden + € 2,50) € 12,50 (porto + € 2,50)
Derde hengel vergunning € 25,00
Nachtvis vergunning € 12,50
Opsturen lijst van viswateren € 5,00