Adreswijziging doorgeven of opzeggen.

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar plaatsvinden.

Werd uw contributie per automatische incasso betaald dan vervalt de daarvoor gegeven machtiging gelijktijdig met de beëindiging van het lidmaatschap.

Adreswijziging/Opzegging